Welkom!

Mijn naam is Lotte Postelmans en ik ben dierenarts sinds 2011. Na een tijdje enkel voor andere praktijken gewerkt te hebben, heb ik de keuze gemaakt een eigen praktijk op te starten in mijn ouderlijke woning.

U kan met uw huisdier terecht op afspraak. Dit om de stressfactor bij uw dier zo laag mogelijk te houden, om ruim de tijd vrij te maken voor elke patiënt en om flexibele openingsuren te kunnen hanteren. 

Ik hoop u spoedig te kunnen verwelkomen!

Content photo

Preventieve zorg

Een goede raad: wacht niet tot uw huisdier ziek is om uw dierenarts te raadplegen! Voorkomen is altijd beter dan genezen. Dit gezegde is ook perfect van toepassing in de diergeneeskunde.

Een jaarlijkse controle van uw huisdier, meestal in combinatie met de jaarlijkse vaccinatie is onontbeerlijk voor het vroegtijdig opsporen van problemen.

Ook een anti parasitaire bescherming, ontworming of bijkomend voedingsadvies maken ook deel uit van de preventieve geneeskunde.

Consultaties

Consultaties zijn zowel mogelijk tijdens de vrije spreekuren als op afspraak na  telefonisch contact.

Eén van de belangrijkste dingen in de praktijk is voldoende tijd maken voor elk afzonderlijk dier.


Dit wil zeggen dat er bij elk dier ongeacht het probleem een uitgebreide algemene check-up plaatsvindt. Ervaring leert namelijk dat het probleem niet altijd gelegen is waar het dier het laat uitschijnen. Om te vermijden dat er diagnoses gemist of foutief gesteld worden, is een algemeen onderzoek dus onontbeerlijk. In onze praktijk bent u heel zeker dat er voor iedere klant, hoe klein of groot het probleem ook is, voldoende tijd wordt uitgetrokken. Er wordt niet toegegeven aan tijdsdruk, met snelle afhandeling tot gevolg.

Een andere doelstelling is het stress niveau bij uw dier zo laag mogelijk houden.

Op piekmomenten is het tijdens vrije consultaties niet ongewoon dat er wachttijden ontstaan. De meeste dieren vertoeven niet graag bij de dierenarts, dus zijn al zeker niet gelukkig als ze lange tijd moeten wachten tussen gestresseerde lotgenoten.

Gevolg is dat er reeds heel wat opwinding vooraf gegaan is aan het eigenlijke bezoek aan de dierenarts. Hierdoor kan het exitatieniveau toenemen, het geduld afnemen en niet te vergeten de temperatuur stijgen. Een kat of hond met bijvoorbeeld 39.2 graden is een dier met een temperatuursverhoging. Lange voorafgaande wachttijden maken het moeilijker om in te schatten of deze verhoging een gevolg is van een ziektetoestand of een gewone stresstoestand. Op deze manier kunnen eventuele ziekte tekens onderschat worden. Bij zulke dieren kan het werken op afspraak een oplossing bieden. Hierbij zijn de wachttijden beperkt. Het ideale scenario is dat u rechtstreeks kan binnenwandelen of hoogstens een aantal minuten alleen met uw dier in de wachtzaal plaatsneemt.

Huisbezoeken

Ligt uw dier ook enkel in zijn vertrouwde omgeving in deze houding? Ziet ook u op tegen de stress van het transport met uw viervoeter naar onaangenamere oorden?

Kies dan voor een huisbezoek.

Het hebben van meerdere dieren, erg grote dieren of eventueel het minder mobiel zijn van de eigenaar zijn enkele voorbeelden van gevallen waarin een huisbezoek meer aangewezen is. U kan hiervoor telefonisch een afspraak maken.

Spoedgevallen

Uiteraard geniet een spoedgeval altijd de voorrang. Elke dierenliefhebber zal respect hebben voor diens tussenkomst. Snel even een telefoontje indien u thuis vertrekt en alles wordt voor u in gereedheid gebracht.


Tanden

Een goed gevoel begint met een schoon gebit…

De meest voorkomende reden om een tandartsbezoek te brengen aan  de dierenarts is een onaangename mondgeur.

Vaak zijn er echter reeds vroeger problemen met de tandhygiëne. Tandplak en in een later stadium tandsteen vormen zich op het tandoppervlak van onze huisdieren. Wanneer deze zich uitbreiden tot onder het tandvlees, kunnen tanden los komen te staan of zelfs volledig verloren gaan. In ergere gevallen komen de bacteriën die tandplak veroorzaken in het bloed terecht en kunnen ze schade veroorzaken ter hoogte van andere organen. Ze zetten zich vast op de hartkleppen of de nierfilter met hart- en nierinsufficiëntie tot gevolg. Ook de lever is een vaak aangetast orgaan.

Om zolang mogelijk een intact gebit te kunnen behouden en het huisdier in de beste algemene conditie te houden, is minimum een jaarlijkse controle van de tanden noodzakelijk. Dit gebeurt in onze praktijk standaard bij elke check-up, ongeacht de reden van het praktijkbezoek.

Reeds vanaf jonge leeftijd kunnen preventieve gebitsmaatregelen genomen worden.

Belangrijk is de mechanische reiniging van het gebit. Dit kan op heel natuurlijke wijze door het geven van droge voeding. Het mechanisch effect van kauwen van harde brokken reinigt het gebit reeds deels. Aanvullend  zijn heel wat middelen op de markt op het ontstaan van tandplak te voorkomen. Speciale tandpasta’s al dan niet in combinatie met een tandenborstel zijn het makkelijkste te gebruiken indien er reeds gewenning is vanaf een jonge leeftijd. Andere middelen zoals de aquadyl  om bij het drinkwater te voegen of buccofresh als supplement op het voeder zijn eveneens beschikbaar.

Reeds  gevormde tandsteen , kan enkel verwijderd worden via een detartratie of tandsteenreiniging. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ultrasoon toestel. Het dier moet volledig onder narcose om de behandeling uit te voeren. Er wordt nadien ook ten zeerste aangeraden preventief verder te werken. Zo kan de eigenaar zelf  het   vormen van nieuwe tandsteen zolang mogelijk uitstellen  en moet het dier niet frequenter  dan nodig onder verdoving gebracht worden.


Chirurgie

U kan in de praktijk terecht voor een uitgebreid gamma van operaties.

• Sterilisatie van een kattin, teef en konijn
•  Castratie van een kater, reu en konijn
•  Pyometra (baarmoederonsteking)
•  Wondverzorging
•  Oogchirurgie
•  Maagkanteling
•  Verwijderen van vreemde voorwerpen
• Tumoren of gezwellen
• Operaties aan urogenitaalstelsel (blaasoperaties, penisamputatie)
• Detartratie (tanden reinigen)
• …

Voor de meer gespecialiseerde operaties die best met twee uitgevoerd worden (zoals botoperaties), werk ik samen met collega-dierenartsen, zodat uw dier  ook in deze situaties de beste zorgen krijgt.

Hospitalisatie

Een hospitalisatie kan om verschillende redenen noodzakelijk zijn.

Dieren verblijven steeds een tijdje in de praktijk na een algemene narcose tot het anesthesierisico geweken is. Dit wil zeggen dat ze ten vroegste naar huis mogen na een standaard operatie op het moment dat ze zelfstandig kunnen stappen. Zwaardere operaties die een langere observatie vereisen achteraf, vragen natuurlijk om een langere opname. Een voorbeeld hiervan is een maagdarmoperatie waarbij een deel van de darmen moet geopend of weggehaald worden. Deze dieren verblijven tot ze zelfstandig stoelgang kunnen maken.

Een dier dat ernstig ziek is of anorexie heeft, krijgt soms infuustherapie om de vochtaanvoer te garanderen of om rechtstreeks intraveneuze medicatie via een catheter toe te dienen. Uiteraard verblijven deze dieren in de praktijk tot ze voldoende hersteld zijn om met medicatie verder behandeld te kunnen worden in de eigen omgeving.

Behandelingen zoals aërosollen kunnen soms moeilijk door eigenaars zelf  uitgevoerd worden. In dit geval verblijft het dier gedurende de totale behandelingsduur in de praktijk.

Uit voorgaande voorbeelden blijkt dat de duur van opname erg verschilt naargelang het probleem. Ervaring leert dat dieren die een langere tijd in de praktijk moeten verblijven, achteraf vaker angstig zijn of met tegenzin terug komen. Dit proberen we bij DAP Ten Reysbeke ten alle tijden te vermijden.

Onze praktijk staat erop dat dieren zich zo goed mogelijk thuis voelen. Voldoende persoonlijke aandacht is een eerste manier om dit te doen. Wij zorgen ervoor dat elk dier voldoende aandacht krijgt en niet enkel in zijn hokje ligt. Het is belangrijk dat de interactie met de dierenarts niet enkel bestaat uit voor het dier negatieve dingen. Eens dieren voldoende hersteld zijn of even van hun infuus mogen, komen ze in de eigen huiselijke kringen terecht. Deze persoonlijke TLC = tender love and care aanpak zorgt ervoor dat de patiënten na een opname nog steeds graag terugkomen naar de praktijk en de dierenarts niet ervaren als een eng persoon.


Gedrag

De plaats van gezelschapsdieren is in de afgelopen 20 jaar erg veranderd. Een huisdier is een deel van het gezin geworden.

Om uw huisdier de basisregels van uw leven aan te leren wordt begeleiding vanaf het begin aanbevolen, vanaf de adoptie van uw huisdier of nog voor de puberteit aanbreekt.

Tijdens dit overleg zullen veel tips worden aangereikt om uw huisdier beter te begrijpen en de basiscommando's aan te leren, dit om ongewenst gedrag op latere leeftijd te voorkomen.

Bij oudere honden met reeds gedragsproblemen, wordt er gezocht naar een gepaste oplossing.

Gedragsoverleg is alleen mogelijk op afspraak.


Facebook

Volg ons op facebook!

 

Content photo

Neem contact met ons op

 Postelmans Lotte photo

Lotte Postelmans

Bosstraat 10

3540 Herk-de-Stad

Download gratis onze handige app

Onze code : postelmans

Télécharger notre application iOs Télécharger notre application Android
 Postelmans Lotte photo

Lotte
Postelmans

Consultatieuren van Lotte Postelmans

Op afspraak

  • maandag 8h00 - 20h00
  • dinsdag 8h00 - 20h00
  • woensdag 8h00 - 20h00
  • donderdag 8h00 - 20h00
  • vrijdag 8h00 - 20h00
  • zaterdag 8h00 - 18h00

Vrije raadpleging

Noodnummer(s)

Dr. Lastname Firstname photo

Lotte Postelmans

Ik probeer u zo snel mogelijk te helpen bij een noodgeval!

Artikels

Bekijk alle artikels Section photo

Over gezondheid

Section photo

Over baasje

Section photo

Ontdekken

Section photo

Mijn APP